| ČCE Vizovice | Fotogalerie | Staršovstvo | Farář | Kázání | Historie | ČKA | Hudba | Odkazy |

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Vizovice

763 12 Vizovice, Palackého nám. 364
bohoslužby každou neděli a církevní svátek v 8.45 hod.
kurátor: Jindřich Karásek, tel. 577 453 296, mob. 731 187 262
farář: Jiří Malý, tel. 739 244 743

 Sborová oznámení

Oznámení

13. března 2020

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích na doporučení Synodní rady ČCE ruší do odvolání pravidelná nedělní shromáždění.

Případné pohřby se uskuteční v nejužším rodinném kruhu. Bratr farář Jiří Malý je nadále členům sboru k dispozici.

Přečtěte si pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého k aktuální situaci.


Milé sestry a milí bratři vizovického sboru,

jménem staršovstva se na vás obracím tímto mimořádným sborovým dopisem, ve kterém reagujeme na současnou situaci v naší zemi. Náhle a bez přípravy prožíváme výjimečný stav nouze, kdy mnozí z nás zůstávají uzavřeni za zdmi svých domovů. Přesto se můžeme rozhodnout, že nebudeme podléhat strachu ani zbytečné panice. Respektujme rozhodnutí vlády a modleme se, aby Pán Bůh dával premiérovi i ministrům sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám a je pravděpodobné, že tento stav přesáhne období letošních velikonočních svátků. To však neznamená, že musíme své dny prožívat bez Boha. Vždyť Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen, je vyvýšen a přimlouvá se za nás. Od něho nás nic neodloučí; tedy ani dočasné zrušení sborových shromáždění nebo současná virová epidemie.

Pokud byste kdokoli chtěli mluvit s farářem, nerozpakujte se a klidně zavolejte. Případně je možné se též domluvit na osobním setkání při dodržení stávajících hygienických nařízení. Máte-li doma možnost internetového připojení, napište prosím na sborovou adresu, že souhlasíte se zasíláním církevních zpráv a aktuálních informací.

Informace lze rovněž sledovat na stránkách naší církve.

Zde naleznete aktuality.

Denní úvahy.

Virtuální bohoslužby pro jednotlivé neděle.

Pokusme se tento stav omezení přijmout coby dar a výzvu pašijního času. Náhle máme mnohem více prostoru na čtení Písma, modlitbu, ztišení, rozjímání. Naplňme přítomnost pokorou i nadějí, že po současné krizi může přijít nový, obnovený a skromnější způsob života.

Boží milost a pokoj se všemi námi

Jiří Malý, farář

Vizovice, 26. březen 2020


 Stalo se...Slavnostní nešpory

k výročí 100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické a 70 let od založení Farního sboru ČCE Vizovice jsme uspořádali v neděli 18. listopadu 2018.

Slovem provázel náš farář Mgr. Jiří Malý, na varhany hrál Karel Macek z Jasenné, zpíval Vizovský komorní pěvecký sbor Křížkovský, Pěvecký sbor GJS Zlín a skupina BPT Zlín.Vánoční hra 2017

se tradičně hrála v poslední adventní neděli. Podívejte se na pár fotek.Opakovaná volba faráře

Na sborovém shromáždění 12. listopadu 2017 byl br. Jiří Malý zvolen za faráře našeho sboru na další volební období.Dvě ekumenická setkání

uspořádal společně náš sbor, evangelický sbor v Jasenné, vizovická katolická farnost a Křesťanské sbory. První se uskutečnilo ve středu 21. ledna 2014 v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, druhé setkání o týden později, 28. ledna v Jasenné.Oslavy výročí 600 let vysluhování podobojí

se konaly v neděli 2. listopadu 2014 v rámci slavnostní bohoslužby v Pozděchově. Náš sbor se této slavnosti zúčastnil. Po bohoslužbě následovala poutavá přednáška našeho faráře br. Malého o historii vysluhování podobojí.Výstava obrazů Oldřicha Františka Krajíčka

V malém sále našeho sborového domu byla zahájena prodejní výstava obrazů zakladatele Volného výtvarného sdružení "Valašský názor".Velikonoce 2013

Přečtěte si velikonoční sborový dopis.Přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. Tři svíce za budoucnost,

se uskutečnila 22. února 2013 v kavárně Kulturního domu Vizovice pod záštitou České křesťanské akademie. Další akce ČKA VizoviceTýden modliteb za jednotu křesťanů 2013

Při zamyšlení nad otázkou „Co od nás Hospodin žádá?“ jsme se setkali na ekumenických shromážděních 16. ledna v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a 23. ledna v prostorách sboru ČCE v Jasenné na společných modlitbáchVýstava fotografií Jiřího Krejčího

Krajinky i struktury svérázného valašského fotografa jsme vystavovali v malém sále našeho sborového domu.Bohoslužba 30. října 2011

(s připomínkou Všech svatých a památkou zesnulých). Sloužil br. farář Jaroslav Voda a zpíval pěvecký sbor. Prohlédněte si fotky.Setkání

se staršími sboru z Jasenné se uskutečnilo v úterý 18. října 2011 v našem sborovém domě.Hudební nešpory

se v našem sboru konaly v neděli 28. února 2010. Zpívali zpěváci z vizovického sboru a studenti zlínského gymnázia společně se skupinou BPT, na cembalo hrál Jiří Šon, slovem provázel Jiří Malý. Poslechněte si ukázky.Janovy pašije J. S. Bacha

s výkladem K. Dvořáčka jsme si vyposlechli v podvečer na Květnou neděli 5. dubna 2009.Spuštění stránek na Evangnetu

nastalo 15. prosince 2006.Aktualizace: 29. prosince 2019

webmaster
CNW:Counter