| ČCE Vizovice | Fotogalerie | Staršovstvo | Farář | Kázání | Historie | ČKA | Hudba | Odkazy |

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Vizovice

763 12 Vizovice, Palackého nám. 364
bohoslužby každou neděli a církevní svátek v 8.45 hod.
kurátor: Jindřich Karásek, tel. 577 453 296, mob. 731 187 262
farář: Jiří Malý, tel. 739 244 743

 Sborová oznámeníBohoslužby v postní době 2018

18.2. - neděle Invocavit: služby Boží spolu se sv. večeří Páně

25.5. - neděle Reminiscere: služby Boží na 2. neděli postní

4.3. - neděle Oculi: služby Boží na 3. neděli postní

11.3. - neděle Laetare: služby Boží + sborové shromáždění

18.3. - neděle Judica: služby Boží na 5. neděli postní

25.3. - neděle Palmarum: dětské služby Boží na Květnou neděli

Pašijní týden

29.3. - Zelený čtvrtek: shromáždění spolu se sv. večeří Páně, začátek v 18 hodin

30.3. - Velký pátek: služby Boží, začátek v 17 hodin

Doba velikonoční

1.4. - Velikonoční neděle: služby Boží spolu se sv. večeří Páně

8.4. - Quasimodogeniti: služby Boží na 2. neděli velikonoční


Přečtěte si velikonoční dopis.Pravidelné bohoslužby

můžete navštívit každou neděli, začínají vždy v 8.45. Po bohoslužbě následuje posezení u kávy a čaje ve sborovém domě.

Vysluhování Večeře Páně oznámíme včas na naší vývěsce před sborovým domem a na této stránce.

Program během týdne

Každou středu v 17 hodin jste zváni na biblickou hodinu.

Zveme také děti do Nedělní školy, která probíhá každou neděli během bohoslužby.Schůze nového staršovstva

bude v pondělí 2. dubna 2018 v 18 hodin.

 Stalo se...Opakovaná volba faráře

Na sborovém shromáždění 12. listopadu 2017 byl br. Jiří Malý zvolen za faráře našeho sboru na další volební období.Velikonoce 2016

Přečtěte si velikonoční dopis.Vánoce 2015

Přečtěte si vánoční dopis.Dvě ekumenická setkání

uspořádal společně náš sbor, evangelický sbor v Jasenné, vizovická katolická farnost a Křesťanské sbory. První se uskutečnilo ve středu 21. ledna 2014 v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, druhé setkání o týden později, 28. ledna v Jasenné.Vánoce 2014

Přečtěte si vánoční dopis.Oslavy výročí 600 let vysluhování podobojí

se konaly v neděli 2. listopadu 2014 v rámci slavnostní bohoslužby v Pozděchově. Náš sbor se této slavnosti zúčastnil. Po bohoslužbě následovala poutavá přednáška našeho faráře br. Malého o historii vysluhování podobojí.Velikonoce 2014

Přečtěte si velikonoční dopis.Advent a Vánoce 2013

Přečtěte si vánoční sborový dopis.Výstava obrazů Oldřicha Františka Krajíčka

V malém sále našeho sborového domu byla zahájena prodejní výstava obrazů zakladatele Volného výtvarného sdružení "Valašský názor".Velikonoce 2013

Přečtěte si velikonoční sborový dopis.3. března 2013 byli v našem sboru konfirmováni Stanislav Valendin a Michal Jež.

10. března 2013 se konalo Výroční sborové shromáždění naše sboru.Přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. Tři svíce za budoucnost,

se uskutečnila 22. února 2013 v kavárně Kulturního domu Vizovice pod záštitou České křesťanské akademie. Další akce ČKA VizoviceTýden modliteb za jednotu křesťanů 2013

Při zamyšlení nad otázkou „Co od nás Hospodin žádá?“ jsme se setkali na ekumenických shromážděních 16. ledna v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a 23. ledna v prostorách sboru ČCE v Jasenné na společných modlitbáchVýstava fotografií Jiřího Krejčího

Krajinky i struktury svérázného valašského fotografa jsme vystavovali v malém sále našeho sborového domu.Advent a Vánoce 2011

Přečtěte si vánoční sborový dopis.Bohoslužba 30. října 2011

(s připomínkou Všech svatých a památkou zesnulých). Sloužil br. farář Jaroslav Voda a zpíval pěvecký sbor. Prohlédněte si fotky.Setkání

se staršími sboru z Jasenné se uskutečnilo v úterý 18. října 2011 v našem sborovém domě.Bohoslužby během Velikonoc 2011

Přečtěte si velikonoční sborový dopis.Advent a Vánoce 2010

Přečtěte si vánoční sborový dopis.Hudební nešpory

se v našem sboru konaly v neděli 28. února 2010. Zpívali zpěváci z vizovického sboru a studenti zlínského gymnázia společně se skupinou BPT, na cembalo hrál Jiří Šon, slovem provázel Jiří Malý. Poslechněte si ukázky.Janovy pašije J. S. Bacha

s výkladem K. Dvořáčka jsme si vyposlechli v podvečer na Květnou neděli 5. dubna 2009.Spuštění stránek na Evangnetu

nastalo 15. prosince 2006.Aktualizace: 30. března 2018

webmaster
CNW:Counter