| ČCE Vizovice | Fotogalerie | Staršovstvo | Farář | Kázání | Historie | ČKA | Hudba | Odkazy |

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Vizovice

763 12 Vizovice, Palackého nám. 364
bohoslužby každou neděli a církevní svátek v 8.45 hod.
kurátor: Jindřich Karásek, tel. 577 453 296, mob. 731 187 262
farář: Jiří Malý, tel. 739 244 743

 Sborová oznámení

Velikonoce 2016

Přečtěte si velikonoční dopis.

Výroční sborové shromáždění

se koná 13. března 2015.

Bohoslužby v postní době

6. 3. - neděle Laetare, 4. neděle postní
13. 3. - sbor. shromáždění, 5. neděle postní
20. 3. - neděle Palmarum (Květná neděle), dětské služby Boží

Pašijní týden

24. 3. - Zelený čtvrtek, shromáždění se sv. večeří Páně, 18:00
25. 3. - Velký pátek, služby Boží, 17:00

Doba velikonoční

27. 3. - Velikonoční neděle, služby Boží se sv. večeří Páně
3. 4. - Quasimodogeniti, služby Boží na 2. neděli velikonoční

Pravidelné bohoslužby

můžete navštívit každou neděli, začínají vždy v 8.45. Po bohoslužbě následuje posezení u kávy a čaje ve sborovém domě.

Vysluhování Večeře Páně oznámíme včas na naší vývěsce před sborovým domem a na této stránce.

Program během týdne

V pondělí v 17 hodin je modlitební chvíle. Každou středu v 17 hodin jste zváni na biblickou hodinu.

Zveme také děti do Nedělní školy, která probíhá každou neděli během bohoslužby.

Řádná schůze staršovstva

bude v pondělí 7. března 2016 v 18 hodin.

 Stalo se...

Vánoce 2015

Přečtěte si vánoční dopis.

Dvě ekumenická setkání

uspořádal společně náš sbor, evangelický sbor v Jasenné, vizovická katolická farnost a Křesťanské sbory. První se uskutečnilo ve středu 21. ledna 2014 v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, druhé setkání o týden později, 28. ledna v Jasenné.

Vánoce 2014

Přečtěte si vánoční dopis.

Oslavy výročí 600 let vysluhování podobojí

se konaly v neděli 2. listopadu 2014 v rámci slavnostní bohoslužby v Pozděchově. Náš sbor se této slavnosti zúčastnil. Po bohoslužbě následovala poutavá přednáška našeho faráře br. Malého o historii vysluhování podobojí.

Velikonoce 2014

Přečtěte si velikonoční dopis.

Advent a Vánoce 2013

Přečtěte si vánoční sborový dopis.

Výstava obrazů Oldřicha Františka Krajíčka

V malém sále našeho sborového domu byla zahájena prodejní výstava obrazů zakladatele Volného výtvarného sdružení "Valašský názor".

Velikonoce 2013

Přečtěte si velikonoční sborový dopis.

3. března 2013 byli v našem sboru konfirmováni Stanislav Valendin a Michal Jež.

10. března 2013 se konalo Výroční sborové shromáždění naše sboru.

Přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. Tři svíce za budoucnost,

se uskutečnila 22. února 2013 v kavárně Kulturního domu Vizovice pod záštitou České křesťanské akademie. Další akce ČKA Vizovice

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013

Při zamyšlení nad otázkou „Co od nás Hospodin žádá?“ jsme se setkali na ekumenických shromážděních 16. ledna v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a 23. ledna v prostorách sboru ČCE v Jasenné na společných modlitbách

Výstava fotografií Jiřího Krejčího

Krajinky i struktury svérázného valašského fotografa jsme vystavovali v malém sále našeho sborového domu.

Advent a Vánoce 2011

Přečtěte si vánoční sborový dopis.

Bohoslužba 30. října 2011

(s připomínkou Všech svatých a památkou zesnulých). Sloužil br. farář Jaroslav Voda a zpíval pěvecký sbor. Prohlédněte si fotky.

Setkání

se staršími sboru z Jasenné se uskutečnilo v úterý 18. října 2011 v našem sborovém domě.

Bohoslužby během Velikonoc 2011

Přečtěte si velikonoční sborový dopis.

Advent a Vánoce 2010

Přečtěte si vánoční sborový dopis.

Hudební nešpory

se v našem sboru konaly v neděli 28. února 2010. Zpívali zpěváci z vizovického sboru a studenti zlínského gymnázia společně se skupinou BPT, na cembalo hrál Jiří Šon, slovem provázel Jiří Malý. Poslechněte si ukázky.

Janovy pašije J. S. Bacha

s výkladem K. Dvořáčka jsme si vyposlechli v podvečer na Květnou neděli 5. dubna 2009.

Našli jsme jednu postarší fotografii

Pomůžete nám rozpoznat, kdo je na ní?

Pokud jste někoho poznali, dejte nám vědět, mailem nebo ještě lépe - osobně!

Spuštění stránek na Evangnetu

nastalo 15. prosince 2006.


Aktualizace: 13. března 2016

webmaster
CNW:Counter